Sociální služba Šternberk
Sociální služby Šternberk příspěvková organizace

Poděkování

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O MAMINKU

Milá paní ředitelko,
píšu Vám, abych vyjádřila spokojenost se všemi službami, které využívám v součinnosti s vaší organizací v péči o maminku paní Úlehlovou. Pokud mohu posoudit z odborného hlediska, všechno je co do nejmenšího detailu zorganizované.
Píši jen tak, protože Vy dobře víte, jaké máte dobré pracovnice. Dnes jsem mluvila s paní Natálkou Bělajevovou a děkovala jí za to, jak mě "donutila" dát mamince trezorek na léky. Já sama jsem měla pořád zábrany psychického rázu ve vztahu matky a dcery. 
Poděkujte za mě všem vašim sestřičkám. S jarním pozdravem Lenka Navrátilová.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE UNIČOV

Velké poděkování patří dětem Základní školy Uničov, třídy 9.A, kteří klientům Domova pro seniory Šternberk připravili krásné vánoční balíčky plné sladkých i dekoračních překvapení. Poděkování patří také paní Lence Mikulicové, která celou akci zorganizovala a balíčky doručila. Opomenuti nebyli ani zaměstnanci domova, kteří také dostali sladkou nadílku a obecné poděkování za jejich práci.
Balíčky budou předány naší mikulášské družině, která je klientům zprostředkovaně nadělí 5. prosince 😊 Ještě jednou děkujeme za toto milé předvánoční gesto.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O MAMINKU

Touto cestou chci moc poděkovat všem ošetřovatelkám za jejich práci a péči o naši maminku. Přístup a profesionalita všech je na vysové úrovni, příjemné vystupování vždy přichází s úsměvem, vlídným slovem a dobrou náladou.
Moc všem děkuji za jejich práci.

S úctou Tilscherová Irena
____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU KLUBU RUČNÍCH DOVEDNOST

Vážená paní ředitelko,
jménem klubu ručních dovedností bych Vám chtěla poděkovat za maximální podporu naší práce. Pravidelné setkávání v dobrém kolektivu obohacuje život
a tvořivá výtvarná činnost přináší radost. Přeji Vám krásné prožití léta.

S úctou Lenka Reimerová
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O MAMINKU

Vážená paní ředitelko,
chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování za péči o naši maminku, p. Pavlu Matúšů. Maminka strávila v Domově pro seniory na Valech, po těžké mozkové příhodě, necelých 5 let. Díky profesionalitě a příkladné péči personálu se dožila zcela upoutána na lůžko necelých 71 let. Děkuji tímto paní vedoucí Vendule Roháčové, sociální pracovnici Renátě Skácelové, všem sestřičkám, pečovatelkám a ostatnímu personálu, jak se mamince celé roky věnovali. Určitě by si přála, abych vám všem za ni poděkovala, za péči, která se jí dostávala, za trpělivost, ochotu, vtipkování a vlídná slova.
S úctou DĚKUJEME VŠEM, dcery a syn.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme paní Daniele Kummerové, která v rámci Ježíškových vnoučat zakoupila klientům Domova pro seniory Šternberk mobilní zahrádku. Tento dar zorganizovala se svými přáteli a dále pak zprostředkovala i zaslání mobilní zahrádky přímo do domova.
Velkorysý dar v hodnotě 6.800 Kč bude sloužit k zahradničení i pro Ty klienty, kteří jsou imobilní.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ RODINNÉ SPOLEČNOSTI STT SERVIS s.r.o.

Rádi bychom touto cestou poděkovali rodinné společnosti STT SERVIS s.r.o. z Dlouhé Loučky za finanční dar ve výši 10.000 Kč pro Pečovatelskou službu. Zvláštní poděkování patří jednatelům společnosti panu Tomáši Ticháčkovi a Ing. Šárce Ticháčkové a také Ing. Petru Škrabálkovi za zprostředkování daru.
Ještě jednou děkujeme za Vaši velkorysost a přejeme všem pracovníkům společnosti STT SERVIS, s.r.o. klidné prožití vánočních svátků a v novém roce především zdraví a mnoho úspěchů.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA KLUB RUČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Vážená paní ředitelko,
 za kolektiv ručních dovedností Vás srdečně zdravím a děkuji za podporu našeho klubu. Přeji Vám krásné prožití léta, hodně pohody a skvělých zážitků.“

                                                                                         S úctou Lenka Reimerová
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA KRÁSNÉ ODPOLEDNE

Chtěla bych poděkovat za všechny seniory, kteří se zúčastnili 12. 7. 2022 letní kavárny, která se konala na nádvoří venku. Pečovatelky nám připravily stolečky s ubrusy a po celé dvě hodiny se o nás moc staraly. Nosily nám výbornou kávu s koláčem. Patří jim za to dík. K tomu nám zahrálo hudební duo Jiří Štěpánek a Roman Kubínek. Pan Štěpánek nám zazpíval krásné písničky. Byl to velice nádherný zážitek, všechny nás to moc potěšilo. Také jim děkujeme a doufáme, že nám přijdou zase zahrát.
                                                                                                                                      Neplechová
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA VELKORYSÝ DAR PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK

Rádi bychom touto cestou poděkovali společnosti AHP 3T s.r.o. za velkorysý věcný dar pro Domov pro seniory Šternberk, Na Valech 14. Zvláštní poděkovaní patří především pánům Ing. Radkovi Marešovi, majiteli firmy AHP 3T a Ing. Pavlovi Marešovi a také pak panu řediteli Ing. Miroslavu Glacnerovi za zprostředkování daru.
Věcný dar v neuvěřitelné celkové výši 124 674,49 Kč od společnosti AHP 3T s.r.o., zahrnuje 2 elektricky polohovatelná ošetřovatelská lůžka IMAGE 3 v plné výbavě a v nejvyšší kvalitě, plus 2 speciální aktivní antidekubitní matrace. Poděkování patří i společnosti LINET spol. s r.o., která poskytla našemu dárci společnosti AHP 3T s.r.o. tak exkluzivní cenové podmínky na darované pomůcky, na které by organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace nikdy nedosáhla.
Zbývá dodat, že tímto společnost AHP 3 T s.r.o. svým darem významně usnadnili život několika našim klientům a tím nepřímo v mnoha směrech pomohli i našim zaměstnancům.

Ještě jednou děkujeme, Mgr. Hana Dvorská, MBA, ředitelka organizace.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O MAMINKU
květen 2022

Dobrý den, paní ředitelko,

dovolte mi touto formou poděkovat za vaše vynikající služby, které provádíte u mé maminky paní Jarmily Richterové. Vaše služby jsme začali aktivně využívat zhruba před rokem a jsme spokojeni s profesionální prací Vašich kolegyň.
Pro moji maminku to má ještě jeden velký přínos, a to je sociální kontakt, proto Vám ještě jednou děkuji za příkladnou činnost.

S úctou a přáním pěkného dne, Michal Knob.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ TERÉNNÍM SLUŽBÁM ORGANIZACE
duben 2022

Moc děkuji vaše služby jsou úžasné moc mě pomáhají s mojí mamkou ohledně odběrů, skláním se před vámi.

Anežka Leitnerová
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ DAR
duben 2022

Děkujeme společnosti ENCINAL s.r.o., zastoupené Mgr. Evou Šiškovou za poskytnutí finančního daru pro Domov pro seniory Šternberk, Na Valech 14. Poskytnutý dar ve výši 6.000 Kč bude použit na vylepšení zázemí klientů domova – dovybavení kuchyňky, výzdoba pokojů (závěsy, záclony,…), a podobně.

Moc si toho Vaší podpory vážíme, ještě jednou děkujeme. 
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O MAMINKU
březen 2022

Dovolte nám touto cestou poděkovat všem děvčatům, které pracují v Sociálních službách na Komenské ve Šternberku, dále zdravotním sestřičkám a vedoucímu personálu.
Naši rodiče byli dlouhou řadu let vašimi klienty. Ovšem poslední dva roky se jejich zdravotní stav neobešel bez vaší starostlivé pomoci, protože maminka značně zeslábla a přestala chodit, byla zcela odkázána na vaši vzornou péči. Tatínka jsme umístili na Valy, protože ač sám už byl slabý, pořád chtěl mamince pomáhat, což už bylo v jeho věku 93 let, nad jeho síly a nakonec i naše.
Chtěli bychom ještě jednou moc, moc poděkovat , za vaši starostlivou, obětavou kvalitní péči a váš krásný a příjemný lidský přístup s jakým jste se o maminku starali.
Vždy když byla v nemocnici , těšila se na děvčata v pečovatelské a chtěla jak říkala za nimi domů. Bohužel , při poslední hospitalizaci nás navždy opustila ve věku 84 let. Domů se tedy nevrátila.
Vážené pracovnice v těchto službách, přejeme Vám hodně sil, zdraví, pohody a atˇse Vám daří ve Vaší náročné službě.
S úctou DĚKUJEME celému kolektivu, dcera a syn paní Obšilové.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ DĚTEM Z MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL
leden 2022

Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk by ráda touto cestou poděkovala dětem ze šternberských mateřských a základních škol a jejich pedagogickým pracovníkům za dárečky, které děti vyrobily a darovaly nám je, abychom je při poskytování služeb a péče mohli předat našim klientům a zpříjemnit jim tak vánoční období.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ING. PAVLU HÁJKOVI A MGR. PETRU SKYVOVI
leden 2022

Pracovníci organizace Sociální služby Šternberk často pomáhají i nad rámec poskytování sociálních služeb a zdravotní péče. Tentokráte nám s „dárkem“ pro šikovného klienta Pečovatelské služby pana Klempára pomohli pan Ing. Pavel Hájek a pan Mgr. Petr Skyva. Pan Ing. Pavel Hájek daroval panu Klempárovi krásnou novou překližku a pan Mgr. Petr Skyva na ni podle vzoru načrtl obrysy budoucího obrazu – Hradu Šternberk. Pan Klempártak bude moci ve vánočním čase svojí nezaměnitelnou technikou vytvořit další ze svých zcela jedinečných děl. Přejeme, ať se dílo podaří. A jmenovaným pánům moc děkujeme.
Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PANU LEU CZABEMU
leden 2022

Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk by ráda touto cestou poděkovala panu Leu Czabemu za darování chvojí z jedličky na vánoční výzdobu Domova pro seniory Šternberk a Domů s pečovatelskou službou.

Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PANA JANA KAŠPÁRKA
prosinec 2021

Vážená paní, vážený pane,

chtěli jsme po roční odmlce uskutečnit setkání členů Klubu seniorů při Sociálních službách Šternberk s představiteli organizací, které nás v činnosti podporují. Bohužel hygienická i epidemiologická situace je stále nepřehledná, proto jsme pro tento stav setkání odvolali. Zdraví nás všech, zvláště seniorů je přednější. Velice nás to mrzí a věříme, že se vše uklidní a opět se všichni ve zdraví sejdeme.

Chtěl bych Vám všem moc poděkovat za pomoc, kterou nám dáváte. Sociálním službám za to, že se můžeme scházet, že nám pomáháte zajišťovat naše akce. Městskému úřadu velice děkujeme za finanční pomoc, která nám umožňuje pořádat plánované výlety. Děkujeme moc za vše.

    Vážení, přejeme Vám i Vašim rodinám příjemné prožití svátků vánočních, hlavně v klidu a pohodě. Do nadcházejícího roku všem hlavně hodně zdraví, spokojenost a úspěchy ve Vaší činnosti. Věřme všichni společně, že tento stav již brzy pomine a budeme se moci opět setkávat a těšit se z prožívaných krás života.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA DAROVÁNÍ FÍKOVNÍKU
srpen 2021

Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk děkuje panu Dadákovi za darování fíkovníku. Strom fíkovníku zasadili pracovníci organizace v areálu DPS na adrese Komenského 40 a dělá velkou radost nejen pracovníkům, obyvatelům DPS, ale i všem kolemjdoucím. _____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O ZELEŇ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
srpen 2021

Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk také děkuje všem pečovatelkám, které se starají o nádvoří v areálu DPS. Pečovatelky již zasadily nové květiny, upravily záhonky a pravidelně je udržují. Poděkování také patří obyvatelům DPS, kteří se starají o své mini záhonky. Díky Vaší práci dělá areál všem velkou radost a nabízí pestrobarevnou podívanou pro oči.

Děkujeme.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PRO PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK
srpen 2021

Vážená paní ředitelko, před časem jsme využili služeb Vaší organizace při péči o naši maminku, paní Annu Pořízkovou. Po celou dobu péče jsme byli velmi spokojeni se vstřícným, ochotným a profesionálním přístupem všech Vašich pracovnic. Neumíme si představit, co bychom si bez Vaší pomoci počali. Do budoucna Vám přejeme co nejvíce spokojených klientů.

Ještě jednou děkujeme, s přáním hezkého dne Dana a Ladislav Pořízkovi.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O BABIČKU
srpen 2021

Přátelé, kamarádi, známí i neznámí, dovolte mi, abych se s Vámi podělil o zkušenost, kterou mi nadělil sám život. Od roku 2009 byla moje babička upoutaná na lůžko s zcela odkázaná na péči okolí. Nejprve se o ni starala moje teta. Ta to ovšem odnesla zdravotně. V tu dobu jsem se prvně jsem se dozvěděl o možnosti péče, kterou poskytují Sociální Služby Šternberk. Aniž bych Vám popisoval podrobnosti chci říct jedno. Jsem hrdý na to, že Město Šternberk zřizuje takto kvalitní péči o staré lidi. Jsem hrdý na to, jak je tato organizace vedena a zároveň jsem hrdý na každého jednotlivce v této organizaci, který měl co do činění s péčí o mou babičku. Ani se mi nechtělo věřit s jak lidským přístupem se dennodenně setkávala moje babička i já. Nyní je babička na pravdě boží. Dožila se krásných 95 let v domácí péči. Prý mám holkám vzkázat, že jim moc děkuje.

Tak holky a celé Sociální Služby Šternberk DĚKUJI  !  S úctou, Jan Liška.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O MAMINKU
květen 2021

Vážená paní ředitelko, před časem jsme využili služeb Vaší organizace při péči o naši maminku, paní Annu Pořízkovou. Po celou dobu péče jsme byli velmi spokojeni se vstřícným, ochotným a profesionálním přístupem všech Vašich pracovnic.
Neumíme si představit, co by jsme si bez Vaší pomoci počali.
Do budoucna Vám přejeme co nejvíce spokojených klientů.

                  Ještě jednou děkujeme,  s přáním hezkého dne Dana a Ladislav Pořízkovi.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK
únor 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v době, kdy píši toto poděkování, stále platí nouzový stav v České republice a není jasné, kdy nám epidemie dovolí vrátit se k běžnému provozu a chodu organizace. Dovolte mi poděkovat Vám, že jste dodržovali a dodržujete všechna nařízená bezpečnostní opatření, děkuji, že jste používali a používáte všechny ochranné pracovní prostředky a že jste byli celou dobu a stále jste tak neuvěřitelně profesionální, a to napříč všemi pracovními pozicemi v naší organizaci. Děkuji našemu zřizovateli Městu Šternberk a odboru sociálních věcí Městského úřadu ve Šternberku za podporu a pomoc v celém uplynulém roce 2020. Velké poděkování patří i slečnám Šindlerové, Kubátové a Macákové, třem studentkám sociálních oborů, které nám v době zvýšené nemocnosti pracovníků domova pro seniory pomáhaly s péči o klienty domova. Byly jste úžasné! Přeji všem do nového roku hodně štěstí a především zdraví.

S hlubokou úctou Mg. Hana Dvorská, ředitelka organizace _____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PANÍ DIANĚ KOSTRHOUNOVÉ
únor 2021

Touto cestou bychom rádi vyjádřili poděkování paní Dianě Kostrhounové za látky, které darovala Klubu ručních dovedností. PODĚKOVÁNÍ MGR. KATEŘINĚ ŠMÍDOVÉ ZA VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK Ač období před Vánoci nebylo z hlediska epidemiologické situace týkající se onemocnění Covid-19 nejveselejší, v areálech domova pro seniory Na Valech 14 a sídla organizace Komenského 40 to nebylo poznat. O venkovní vánoční výzdobu před domovem seniorů a před sídlem organizace se postarala pracovnice pečovatelské služby Mgr. Kateřina Šmídová, které tímto děkujeme. 

_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA AKCI "HRANÍ DO OKEN"
květen 2020

„Chtěla bych poděkovat za pozvání pěveckého Tria z Dlouhé Loučky, za Hraní do oken, za krásné odpoledne – Zazpívaly nám, zahrály krásné písničky, které nám pozvedly náladu a pohladily na duši.
Moc se nám to líbilo“.

Děkujeme. Neplechová, Prečanová, Tejklová“
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ  OBCI PASEKA A SPOLEČNOSTI JONAP ZA DODÁNÍ ROUŠEK
březen 2020

Děkujeme obci Paseka a společnosti JONAP - výroba obuvi, s.r.o. za neskutečně rychle dodané potřebné množství ochranných látkových roušek. Vynikající přístup, ochota, cena, kvalitní práce. Moc děkujeme a smekáme. Hodně jste nám pomohli!

Mgr. Hana Dvorská, ředitelka organizace
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC A DOPROVOD PŘI NÁKUPECH
prosinec 2019

Chtěl bych pochválit paní pečovatelku Svozilovou za pomoc, kterou mi poskytla při doprovodu na nákupech. Bylo to, jako by myslela za mě. A nasmáli jsme se spolu. Byla to pro mě jak pomoc, tak příjemný zážitek.

Nérer Ladislav
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍPRAVU POHOŠTĚNÍ
říjen 2019

Chtěla bych tímto moc poděkovat všem děvčatům z pečovatelské služby, které se podílely na přípravě pohoštění a obsluze seniorů na akci dne 1. 10. 2019 ul. Komenského 40. A také se postaraly o hudbu, která nám zahrála k poslechu. Bylo to moc pěkné odpoledne. Ještě jednou děkuji.

Černochová Jaroslava
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU KLUBU RUČNÍCH DOVEDNOSTÍ
červenec 2019

Vážená paní ředitelko,
srdečně Vás zdravíme a děkujeme za Vaši podporu Klubu ručních dovedností. Práce v Klubu je tvořivá
a smysluplná, přináší uspokojení oběma stranám. Zároveň Vám přejeme hezké prožití léta.

Za celý kolektiv Lenka Reimerová
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ TERÉNNÍM SLUŽBÁM
prosinec 2018

Děkujeme všem pečovatelkám a sestřičkám Sociálních služeb za pomoc a péči o naši maminku Maysii Vítámvásovou.

rodina Vítámvásová
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM DOMOVA PRO SENIORY
listopad 2018

Milá paní Sovišová, děkujeme ze srdce za starostlivou péči Vaší i péči Vašich kolegyň o naši milovanou maminku a babičku Jiřinku Holíkovou. Jsme Vám vděčni.

Děkujeme Ivana Zatloukalová a Lenka Nejeschlebová s rodinnou _____________________________________________________________________________________

POCHVALA PRACOVNICÍM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MARTINĚ VACHOVÉ A ALENĚ GOTTWALDOVÉ
říjen 2018

Chtěla bych pochválit speciálně paní Alenku a paní Martinku za jejich práci a pěkný přístup k lidem. Vždy si se mnou při dovozu oběda vřele popovídaly a mám je ráda.

Marie Šoustalová, klientka PS _____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA DAROVÁNÍ KUCHYŇSKÝCH POTŘEB A NÁDOBÍ PRO AZYLOVÝ DŮM
říjen 2018

Ředitelka organizace Sociální služby Šternberk, p.o. děkuje paní Mgr. Monice Matouškové za poskytnutí velkého množství nádobí a kuchyňských potřeb pro klienty z Azylového domu v Dalově, a také za darování knih pro klienty organizace. _____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ
srpen 2018

Zaměstnanci Terénních služeb velice děkují paní Mgr. Haně Dvorské, ředitelce příspěvkové organizace za zakoupení nového osobního auta Škoda Citigo. Další automobil je nutností k přepravě za klienty v domácí ošetřovatelské péči, kterých neustále přibývá jak ve Šternberku, tak v okolních vesnicích.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O ZELEŇ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
červenec 2018

Velké díky patří našim pečovatelkám, které se starají o zeleň na nádvoří v Domě s pečovatelskou službou a také klientům starajícím se zde starají o své zahrádky, které nám vždy na jaře a v létě nabízí úžasnou podívanou v podobě barevných květin a upravených záhonků.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O MAMINKU
červenec 2018

Děkuji všem zdravotním sestřičkám a pečovatelkám za pomoc v péči o mou maminku Marii Samuelovou. Moc si vážím jejich práce a pěkného přístupu k mojí mamince. Ještě jednou děkuji.

Jaroslava Malíková – dcera
_____________________________________________________________________________________

POCHVALA ZA USPOŘÁDÁNÍ SETKÁNÍ ZÁJMOVÝCH KLUBŮ PRO SENIORY V MKZ 7. 6. 2018 
červen 2018

Děkuji Vám všem za krásný podvečer dnes a všem organizátorům velké poděkování. Vyřiďte poděkování   i paní ředitelce. Bylo to velmi pěkné, škoda, že byla malá účast mužů k tanečkům. Myslím si, že všichni byli spokojeni. Moc děkuji.

Jan Kašpárek, předseda Klubu seniorů II.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA REKONSTRUKCI DOMOVA                                                                      červen 2018 

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé města Šternberka,

rádi bychom Vám touhle cestou poděkovali za finanční podporu našeho domova, díky níž probíhá rozsáhlá rekonstrukce, která udělá tento domov modernější a zároveň klidnější. Především oceňujeme krásný nový výtah a novou společenskou místnost, která je daleko větší, než původní koutek, kde jsme se s ostatními klienty scházeli, a tak jsme vděčni, že máme i prozatím, hezky vybavenou novou místnost, kde se scházíme každé úterý a pátek na aktivity, a také je to důstojné místo, kde se sejít a strávit čas s rodinou, která nás navštíví.Když jsme se dozvěděli o plánované rekonstrukci, měli jsme obavy, jak bude vše probíhat. Přestože to pro mnohé z nás bylo náročné období plné hluku, prachu a narušení našeho klidu, jsme rádi, že to skončilo a s výsledkem jsme spokojeni.

Děkujeme Věrka, Vlasta, Ludmila a další klienti domova
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA DAROVANÉ KNIHY                                                                                    červen 2018

Za rozšíření naší knihovny srdečně děkujeme paní Miroslavě Malaskové.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ A STŘEDISKU OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O DOSPĚLÉ
červen 2018

Chci pochválit práci nových pracovnic, které ke mně nedávno začaly chodit, jak novou zdravotní sestřičku, tak i novou paní pečovatelku.                       

Klientka Pečovatelské služby a Střediska ošetřovatelské péče.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ A STŘEDISKU OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O DOSPĚLÉ ZA MÁJOVOU KAVÁRNU
květen 2018

Velice si cením toho, jak pro nás byla připravena Májová kavárna, vše bylo krásně nachystané a linecké bylo vynikající. Příjemně jsem se pobavila. 

Wagnerová Anna
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ STŘEDISKU AMBULANTNÍCH SLUŽEB
květen 2018

Chtěla bych poděkovat vedení Sociálních služeb Šternberk, které nám 17. 5. v klubovně připravilo krásné odpoledne, kde nám zahrálo duo pan Korhoň s panem Zapletalem, kteří nám zazpívali na přání písničky našeho mládí. Bylo veselo, nálada byla výborná. I když nás bylo málo, dokázali jsme, že umíme zpívat. Za to patří náš dík panu Korhoňovi a panu Zapletalovi, že nás tak dobře pobavili. Doufám, že 14. června nás přijde zazpívat víc. Už se těšíme.                                                                  

Neplechová Anděla
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
prosinec 2017

,,Ráda bych poděkovala p. ředitelce Mgr. H. Dvorské a prostě všem, co se na přípravě předvánočního setkání v hale Komenského 40 dne 13. prosince ve 14:30 podíleli a navíc nás pohostili. Také děkuji našim představitelům Města Šternberka, kteří si pro nás udělali čas. Nesmím také zapomenout na hudební trio, kdy jsme si mohli i zazpívat známé písně a koledy. Prostě celé odpoledne bylo báječné. Ještě jednou všem výše uvedeným děkuji a přeji do nového roku hodně štěstí a hlavně zdraví."

Jaroslava Černochová
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PANÍ MGR. DARINĚ SMOLKOVÉ
srpen 2017

Organizace Sociální služby Šternberk, p. o. děkuje paní Mgr. Darině Smolkové za rozhovor, který nám poskytla a který naleznete v tomto čísle Zpravodaje.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM AZYLOVÉHO DOMU
červenec 2017

Chtěla bych poděkovat pracovníkům azylového domu a hlavně paní Homolové, která mi vždy ochotně pomohla při řešení mých problémů s bydlením, dávkama a soudama. Taky paní Fryčákové mojí klíčové pracovnici za pomoc s dětmi. Kdybych se nedostala k Vám do azylového domu, tak bych nikdy nepoznala a nepocítila takovou pomoc, kterou pro mě a mé děti udělali pracovníci v azylovém domě. Taky bych chtěla poděkovat paní ředitelce, že mi prodloužila pobyt. Ze srdce děkuji i za své děti. Klientka azylového domu.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA DAR                                                                                                              červenec 2017

Organizace Sociální služby Šternberk, p.o. děkuje panu Marku Kreuzigerovi za berle, které daroval do Půjčovny kompenzačních pomůcek.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICII ŠTERNBERK                                                                                       červen 2017

Chtěli bychom poděkovat Městské policii ve Šternberku za jejich vstřícnost, ochotu a pomoc při nouzových situacích, kdy jsme si tísňovým tlačítkem přivolali jejich pomoc. Díky tísňovým tlačítkům „VOLÁM V TÍSNI“ byla poskytnuta rychlá a včasná pomoc, která v mnohých případech zachránila životy našich přátel a blízkých. Ještě jednou moc děkujeme.                        

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou.
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PANÍ RADANĚ KACHYŇOVÉ, SOCIÁLNÍ PRACOVNICI DOMOVA PRO SENIORY
červen 2017

Chtěla bych z celého srdce poděkovat za ochotu a lidský přístup paní Kachyňové, se kterou jsem dnes hovořila o věcech týkajících se pana F. K. Po jednáních s paní doktorkou na interně (ne zrovna příjemných), jsem po dnešní schůzce s paní Kachyňovou opět nabyla dojmu, že lidskost ještě existuje…. (redakčně kráceno). Děkuji ještě jednou i Vám za ochotu a přeji příjemný den.

Králová
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE                                                                                      květen 2017

Chtěly bychom poděkovat organizaci Sociální služby Šternberk p. o., představitelům města Šternberka a pečovatelkám za výbornou organizaci společenského odpoledne ku příležitosti 15 – ti letého výročí organizace Sociální služby Šternberk, p. o. Zvláště pak pečovatelkám za výbornou péči a obětavost, kterou nám klientům Pečovatelské služby poskytují.            

Hořáková Božena, Mihalovičová Věra
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI ODKLÍZENÍ SNĚHU                                                                                       únor 2017

Ředitelka organizace děkuje všem zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům, taktéž obyvatelům Domů s pečovatelskou službou za pomoc při odklízení sněhu z celého areálu. Jde o práci nesmírně záslužnou, ale také neobyčejně těžkou.
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PANU TOMÁŠI LOUTOCKÉMU ZA ZIMNÍ FOTOGRAFIE BUDOV ORGANIZACE
únor 2017

Ředitelka organizace Sociální služby Šternberk by touto cestou chtěla poděkovat panu Tomáši Loutockému za pořízení krásných fotografií vánočně vyzdobených budov organizace. Moc si jeho nezištné podpory vážíme. Děkujeme.
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA ZDAŘILOU AKCI
listopad 2016

“Chtěla bych poděkovat pracovníkům vedení Sociálních služeb, kteří pro nás 4. října uspořádali akci spojenou s oslavou Dne seniorů. Byla nově otevřená kavárna, která nás všechny překvapila. Bylo tam krásné posezení. Nechybělo pohoštění při kávě, které nám připravily pečovatelky sociálních služeb. Obsluha byla vzorná, jako v kavárně. Moc se nám to líbilo. Za to všem patří náš dík. Také bych chtěla poděkovat p. Korhoňovi a p. Zapletalovi, kteří nám přišli zpříjemnit krásné odpoledne. Zahrát a zazpívat. Senioři se přidali, nálada byla výborná. Moc se nám to líbilo. Všem, kdo se podíleli na akci, moc děkujeme.“     pí. Neplechová, Prečanová, Mikudíková, Šerá, Pecinová
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KNIH
listopad 2016

Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk by touto cestou chtěla poděkovat paní Štěpánové za romantické knihy darované do čtenářského koutku a pro klienty domova pro seniory.
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA ZDAŘILOU AKCI                                                                                                                srpen 2016

Paní Anděla Neplechová nás jménem svým a jménem paní Prečanové, Šeré, Pecinové a Mikudíkové požádala o zveřejnění následujícího poděkování:                                                                               “Poděkování za vzorně připravenou akci Den matek pracovníkům organizace Sociálních služeb, kteří nám akci připravili. Chtěla bych poděkovat paní Novosadové, která nám hrála na harmoniku písničky našeho mládí. Zpěvem ji doprovázela paní Anička Krejčová, která rozproudila náladu a senioři se přidali. Bylo to krásné odpoledne, děti ze školky nám předvedly svoje pásmo básniček a písniček. Všem moc děkujeme.”

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KNIH                                                                                                                            srpen 2016

Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk by touto cestou chtěla poděkovat paní Aleně Trnčíkové za sadu odborných příruček, které darovala Klubu práce s PC a internetem. Poděkování patří také paní Daně Tallové a paní Olze Procházkové za knihy darované do čtenářského koutku.

PODĚKOVÁNÍ ZA POSKYTNUTOU PÉČI                                                                                                       srpen 2016

Poděkování celému kolektivu pracovníků Domova seniorů Na Valech Šternberk. Kdo nezažil dlouhé a bolestné odcházení blízké osoby, neví, co pro nás znamenalo umístění tatínka, pana Miloslava Merty, na jeho poslední dny života do Domova seniorů se zdravotní službou Na Valech ve Šternberku. Starost o velmi vážně nemocného člověka vyžaduje 24 hodinovou nelehkou péči, ochotu a lásku k profesi. Musíme konstatovat, že pobyt tatínka, jak po stránce zdravotní, tak pečovatelské, byl z Vaší strany zajištěn na velmi vysoké úrovni. Ochota, úsměv a vysoké morální hodnoty a pracovní nasazení nejsou pro Váš tým pracovníků jen předepsaná slova na papíře, ale v plné míře se naplnily ve Vaší odvedené práci. Náš tatínek díky Vám mohl důstojně prožít konec svých dnů v milém a příjemném prostředí. Vaší práce si nesmírně vážíme a přejeme celému Vašemu kolektivu, aby se Vám dařilo. Nedá se slovy ani penězi vyjádřit vděk rodiny za Vaše služby. Za zesnulého tatínka, pana Miloslava Merty, velký dík! Zarmoucená manželka Anna s rodinou.

 

O NÁS

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vnitřní prostory DPS

Kontaktní informace

Komenského 388/40  785 01 Šternberk
Telefon: 585 013 672
socialnisluzby@socialnisluzby.cz

IČO: 70939730
DIČ: CZ0070939730
číslo účtu: 27–4174770257/0100
ID datové schránky: ft9k74v

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
déšť 19 °C 12 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 21/12 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 20/12 °C
sobota 1. 6. déšť 15/10 °C

Svátek

Svátek má Maxmilián

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den ochránců míru

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Evropský den sousedů
  • Evropský den melanomu