Sociální služba Šternberk
Sociální služby Šternberk příspěvková organizace

Poděkování

PODĚKOVÁNÍ ZA DAROVÁNÍ FÍKOVNÍKU
srpen 2021

Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk děkuje panu Dadákovi za darování fíkovníku. Strom fíkovníku zasadili pracovníci organizace v areálu DPS na adrese Komenského 40 a dělá velkou radost nejen pracovníkům, obyvatelům DPS, ale i všem kolemjdoucím. _____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O ZELEŇ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
srpen 2021

Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk také děkuje všem pečovatelkám, které se starají o nádvoří v areálu DPS. Pečovatelky již zasadily nové květiny, upravily záhonky a pravidelně je udržují. Poděkování také patří obyvatelům DPS, kteří se starají o své mini záhonky. Díky Vaší práci dělá areál všem velkou radost a nabízí pestrobarevnou podívanou pro oči.

Děkujeme.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PRO PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK
srpen 2021

Vážená paní ředitelko, před časem jsme využili služeb Vaší organizace při péči o naši maminku, paní Annu Pořízkovou. Po celou dobu péče jsme byli velmi spokojeni se vstřícným, ochotným a profesionálním přístupem všech Vašich pracovnic. Neumíme si představit, co bychom si bez Vaší pomoci počali. Do budoucna Vám přejeme co nejvíce spokojených klientů.

Ještě jednou děkujeme, s přáním hezkého dne Dana a Ladislav Pořízkovi.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O BABIČKU
srpen 2021

Přátelé, kamarádi, známí i neznámí, dovolte mi, abych se s Vámi podělil o zkušenost, kterou mi nadělil sám život. Od roku 2009 byla moje babička upoutaná na lůžko s zcela odkázaná na péči okolí. Nejprve se o ni starala moje teta. Ta to ovšem odnesla zdravotně. V tu dobu jsem se prvně jsem se dozvěděl o možnosti péče, kterou poskytují Sociální Služby Šternberk. Aniž bych Vám popisoval podrobnosti chci říct jedno. Jsem hrdý na to, že Město Šternberk zřizuje takto kvalitní péči o staré lidi. Jsem hrdý na to, jak je tato organizace vedena a zároveň jsem hrdý na každého jednotlivce v této organizaci, který měl co do činění s péčí o mou babičku. Ani se mi nechtělo věřit s jak lidským přístupem se dennodenně setkávala moje babička i já. Nyní je babička na pravdě boží. Dožila se krásných 95 let v domácí péči. Prý mám holkám vzkázat, že jim moc děkuje.

Tak holky a celé Sociální Služby Šternberk DĚKUJI  !  S úctou, Jan Liška.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O MAMINKU
květen 2021

Vážená paní ředitelko, před časem jsme využili služeb Vaší organizace při péči o naši maminku, paní Annu Pořízkovou. Po celou dobu péče jsme byli velmi spokojeni se vstřícným, ochotným a profesionálním přístupem všech Vašich pracovnic.
Neumíme si představit, co by jsme si bez Vaší pomoci počali.
Do budoucna Vám přejeme co nejvíce spokojených klientů.

                  Ještě jednou děkujeme,  s přáním hezkého dne Dana a Ladislav Pořízkovi.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK
únor 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v době, kdy píši toto poděkování, stále platí nouzový stav v České republice a není jasné, kdy nám epidemie dovolí vrátit se k běžnému provozu a chodu organizace. Dovolte mi poděkovat Vám, že jste dodržovali a dodržujete všechna nařízená bezpečnostní opatření, děkuji, že jste používali a používáte všechny ochranné pracovní prostředky a že jste byli celou dobu a stále jste tak neuvěřitelně profesionální, a to napříč všemi pracovními pozicemi v naší organizaci. Děkuji našemu zřizovateli Městu Šternberk a odboru sociálních věcí Městského úřadu ve Šternberku za podporu a pomoc v celém uplynulém roce 2020. Velké poděkování patří i slečnám Šindlerové, Kubátové a Macákové, třem studentkám sociálních oborů, které nám v době zvýšené nemocnosti pracovníků domova pro seniory pomáhaly s péči o klienty domova. Byly jste úžasné! Přeji všem do nového roku hodně štěstí a především zdraví.

S hlubokou úctou Mg. Hana Dvorská, ředitelka organizace _____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PANÍ DIANĚ KOSTRHOUNOVÉ
únor 2021

Touto cestou bychom rádi vyjádřili poděkování paní Dianě Kostrhounové za látky, které darovala Klubu ručních dovedností. PODĚKOVÁNÍ MGR. KATEŘINĚ ŠMÍDOVÉ ZA VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK Ač období před Vánoci nebylo z hlediska epidemiologické situace týkající se onemocnění Covid-19 nejveselejší, v areálech domova pro seniory Na Valech 14 a sídla organizace Komenského 40 to nebylo poznat. O venkovní vánoční výzdobu před domovem seniorů a před sídlem organizace se postarala pracovnice pečovatelské služby Mgr. Kateřina Šmídová, které tímto děkujeme. 

_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA AKCI "HRANÍ DO OKEN"
květen 2020

„Chtěla bych poděkovat za pozvání pěveckého Tria z Dlouhé Loučky, za Hraní do oken, za krásné odpoledne – Zazpívaly nám, zahrály krásné písničky, které nám pozvedly náladu a pohladily na duši.
Moc se nám to líbilo“.

Děkujeme. Neplechová, Prečanová, Tejklová“
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ  OBCI PASEKA A SPOLEČNOSTI JONAP ZA DODÁNÍ ROUŠEK
březen 2020

Děkujeme obci Paseka a společnosti JONAP - výroba obuvi, s.r.o. za neskutečně rychle dodané potřebné množství ochranných látkových roušek. Vynikající přístup, ochota, cena, kvalitní práce. Moc děkujeme a smekáme. Hodně jste nám pomohli!

Mgr. Hana Dvorská, ředitelka organizace
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC A DOPROVOD PŘI NÁKUPECH
prosinec 2019

Chtěl bych pochválit paní pečovatelku Svozilovou za pomoc, kterou mi poskytla při doprovodu na nákupech. Bylo to, jako by myslela za mě. A nasmáli jsme se spolu. Byla to pro mě jak pomoc, tak příjemný zážitek.

Nérer Ladislav
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍPRAVU POHOŠTĚNÍ
říjen 2019

Chtěla bych tímto moc poděkovat všem děvčatům z pečovatelské služby, které se podílely na přípravě pohoštění a obsluze seniorů na akci dne 1. 10. 2019 ul. Komenského 40. A také se postaraly o hudbu, která nám zahrála k poslechu. Bylo to moc pěkné odpoledne. Ještě jednou děkuji.

Černochová Jaroslava
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU KLUBU RUČNÍCH DOVEDNOSTÍ
červenec 2019

Vážená paní ředitelko,
srdečně Vás zdravíme a děkujeme za Vaši podporu Klubu ručních dovedností. Práce v Klubu je tvořivá
a smysluplná, přináší uspokojení oběma stranám. Zároveň Vám přejeme hezké prožití léta.

Za celý kolektiv Lenka Reimerová
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ TERÉNNÍM SLUŽBÁM
prosinec 2018

Děkujeme všem pečovatelkám a sestřičkám Sociálních služeb za pomoc a péči o naši maminku Maysii Vítámvásovou.

rodina Vítámvásová
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM DOMOVA PRO SENIORY
listopad 2018

Milá paní Sovišová, děkujeme ze srdce za starostlivou péči Vaší i péči Vašich kolegyň o naši milovanou maminku a babičku Jiřinku Holíkovou. Jsme Vám vděčni.

Děkujeme Ivana Zatloukalová a Lenka Nejeschlebová s rodinnou _____________________________________________________________________________________

POCHVALA PRACOVNICÍM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MARTINĚ VACHOVÉ A ALENĚ GOTTWALDOVÉ
říjen 2018

Chtěla bych pochválit speciálně paní Alenku a paní Martinku za jejich práci a pěkný přístup k lidem. Vždy si se mnou při dovozu oběda vřele popovídaly a mám je ráda.

Marie Šoustalová, klientka PS _____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA DAROVÁNÍ KUCHYŇSKÝCH POTŘEB A NÁDOBÍ PRO AZYLOVÝ DŮM
říjen 2018

Ředitelka organizace Sociální služby Šternberk, p.o. děkuje paní Mgr. Monice Matouškové za poskytnutí velkého množství nádobí a kuchyňských potřeb pro klienty z Azylového domu v Dalově, a také za darování knih pro klienty organizace. _____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ
srpen 2018

Zaměstnanci Terénních služeb velice děkují paní Mgr. Haně Dvorské, ředitelce příspěvkové organizace za zakoupení nového osobního auta Škoda Citigo. Další automobil je nutností k přepravě za klienty v domácí ošetřovatelské péči, kterých neustále přibývá jak ve Šternberku, tak v okolních vesnicích.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O ZELEŇ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
červenec 2018

Velké díky patří našim pečovatelkám, které se starají o zeleň na nádvoří v Domě s pečovatelskou službou a také klientům starajícím se zde starají o své zahrádky, které nám vždy na jaře a v létě nabízí úžasnou podívanou v podobě barevných květin a upravených záhonků.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O MAMINKU
červenec 2018

Děkuji všem zdravotním sestřičkám a pečovatelkám za pomoc v péči o mou maminku Marii Samuelovou. Moc si vážím jejich práce a pěkného přístupu k mojí mamince. Ještě jednou děkuji.

Jaroslava Malíková – dcera
_____________________________________________________________________________________

POCHVALA ZA USPOŘÁDÁNÍ SETKÁNÍ ZÁJMOVÝCH KLUBŮ PRO SENIORY V MKZ 7. 6. 2018 
červen 2018

Děkuji Vám všem za krásný podvečer dnes a všem organizátorům velké poděkování. Vyřiďte poděkování   i paní ředitelce. Bylo to velmi pěkné, škoda, že byla malá účast mužů k tanečkům. Myslím si, že všichni byli spokojeni. Moc děkuji.

Jan Kašpárek, předseda Klubu seniorů II.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA REKONSTRUKCI DOMOVA                                                                      červen 2018 

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé města Šternberka,

rádi bychom Vám touhle cestou poděkovali za finanční podporu našeho domova, díky níž probíhá rozsáhlá rekonstrukce, která udělá tento domov modernější a zároveň klidnější. Především oceňujeme krásný nový výtah a novou společenskou místnost, která je daleko větší, než původní koutek, kde jsme se s ostatními klienty scházeli, a tak jsme vděčni, že máme i prozatím, hezky vybavenou novou místnost, kde se scházíme každé úterý a pátek na aktivity, a také je to důstojné místo, kde se sejít a strávit čas s rodinou, která nás navštíví.Když jsme se dozvěděli o plánované rekonstrukci, měli jsme obavy, jak bude vše probíhat. Přestože to pro mnohé z nás bylo náročné období plné hluku, prachu a narušení našeho klidu, jsme rádi, že to skončilo a s výsledkem jsme spokojeni.

Děkujeme Věrka, Vlasta, Ludmila a další klienti domova
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA DAROVANÉ KNIHY                                                                                    červen 2018

Za rozšíření naší knihovny srdečně děkujeme paní Miroslavě Malaskové.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ A STŘEDISKU OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O DOSPĚLÉ
červen 2018

Chci pochválit práci nových pracovnic, které ke mně nedávno začaly chodit, jak novou zdravotní sestřičku, tak i novou paní pečovatelku.                       

Klientka Pečovatelské služby a Střediska ošetřovatelské péče.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ A STŘEDISKU OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O DOSPĚLÉ ZA MÁJOVOU KAVÁRNU
květen 2018

Velice si cením toho, jak pro nás byla připravena Májová kavárna, vše bylo krásně nachystané a linecké bylo vynikající. Příjemně jsem se pobavila. 

Wagnerová Anna
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ STŘEDISKU AMBULANTNÍCH SLUŽEB
květen 2018

Chtěla bych poděkovat vedení Sociálních služeb Šternberk, které nám 17. 5. v klubovně připravilo krásné odpoledne, kde nám zahrálo duo pan Korhoň s panem Zapletalem, kteří nám zazpívali na přání písničky našeho mládí. Bylo veselo, nálada byla výborná. I když nás bylo málo, dokázali jsme, že umíme zpívat. Za to patří náš dík panu Korhoňovi a panu Zapletalovi, že nás tak dobře pobavili. Doufám, že 14. června nás přijde zazpívat víc. Už se těšíme.                                                                  

Neplechová Anděla
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
prosinec 2017

,,Ráda bych poděkovala p. ředitelce Mgr. H. Dvorské a prostě všem, co se na přípravě předvánočního setkání v hale Komenského 40 dne 13. prosince ve 14:30 podíleli a navíc nás pohostili. Také děkuji našim představitelům Města Šternberka, kteří si pro nás udělali čas. Nesmím také zapomenout na hudební trio, kdy jsme si mohli i zazpívat známé písně a koledy. Prostě celé odpoledne bylo báječné. Ještě jednou všem výše uvedeným děkuji a přeji do nového roku hodně štěstí a hlavně zdraví."

Jaroslava Černochová
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PANÍ MGR. DARINĚ SMOLKOVÉ
srpen 2017

Organizace Sociální služby Šternberk, p. o. děkuje paní Mgr. Darině Smolkové za rozhovor, který nám poskytla a který naleznete v tomto čísle Zpravodaje.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM AZYLOVÉHO DOMU
červenec 2017

Chtěla bych poděkovat pracovníkům azylového domu a hlavně paní Homolové, která mi vždy ochotně pomohla při řešení mých problémů s bydlením, dávkama a soudama. Taky paní Fryčákové mojí klíčové pracovnici za pomoc s dětmi. Kdybych se nedostala k Vám do azylového domu, tak bych nikdy nepoznala a nepocítila takovou pomoc, kterou pro mě a mé děti udělali pracovníci v azylovém domě. Taky bych chtěla poděkovat paní ředitelce, že mi prodloužila pobyt. Ze srdce děkuji i za své děti. Klientka azylového domu.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA DAR                                                                                                              červenec 2017

Organizace Sociální služby Šternberk, p.o. děkuje panu Marku Kreuzigerovi za berle, které daroval do Půjčovny kompenzačních pomůcek.
_____________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICII ŠTERNBERK                                                                                       červen 2017

Chtěli bychom poděkovat Městské policii ve Šternberku za jejich vstřícnost, ochotu a pomoc při nouzových situacích, kdy jsme si tísňovým tlačítkem přivolali jejich pomoc. Díky tísňovým tlačítkům „VOLÁM V TÍSNI“ byla poskytnuta rychlá a včasná pomoc, která v mnohých případech zachránila životy našich přátel a blízkých. Ještě jednou moc děkujeme.                        

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou.
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PANÍ RADANĚ KACHYŇOVÉ, SOCIÁLNÍ PRACOVNICI DOMOVA PRO SENIORY
červen 2017

Chtěla bych z celého srdce poděkovat za ochotu a lidský přístup paní Kachyňové, se kterou jsem dnes hovořila o věcech týkajících se pana F. K. Po jednáních s paní doktorkou na interně (ne zrovna příjemných), jsem po dnešní schůzce s paní Kachyňovou opět nabyla dojmu, že lidskost ještě existuje…. (redakčně kráceno). Děkuji ještě jednou i Vám za ochotu a přeji příjemný den.

Králová
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE                                                                                      květen 2017

Chtěly bychom poděkovat organizaci Sociální služby Šternberk p. o., představitelům města Šternberka a pečovatelkám za výbornou organizaci společenského odpoledne ku příležitosti 15 – ti letého výročí organizace Sociální služby Šternberk, p. o. Zvláště pak pečovatelkám za výbornou péči a obětavost, kterou nám klientům Pečovatelské služby poskytují.            

Hořáková Božena, Mihalovičová Věra
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI ODKLÍZENÍ SNĚHU                                                                                       únor 2017

Ředitelka organizace děkuje všem zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům, taktéž obyvatelům Domů s pečovatelskou službou za pomoc při odklízení sněhu z celého areálu. Jde o práci nesmírně záslužnou, ale také neobyčejně těžkou.
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ PANU TOMÁŠI LOUTOCKÉMU ZA ZIMNÍ FOTOGRAFIE BUDOV ORGANIZACE
únor 2017

Ředitelka organizace Sociální služby Šternberk by touto cestou chtěla poděkovat panu Tomáši Loutockému za pořízení krásných fotografií vánočně vyzdobených budov organizace. Moc si jeho nezištné podpory vážíme. Děkujeme.
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA ZDAŘILOU AKCI
listopad 2016

“Chtěla bych poděkovat pracovníkům vedení Sociálních služeb, kteří pro nás 4. října uspořádali akci spojenou s oslavou Dne seniorů. Byla nově otevřená kavárna, která nás všechny překvapila. Bylo tam krásné posezení. Nechybělo pohoštění při kávě, které nám připravily pečovatelky sociálních služeb. Obsluha byla vzorná, jako v kavárně. Moc se nám to líbilo. Za to všem patří náš dík. Také bych chtěla poděkovat p. Korhoňovi a p. Zapletalovi, kteří nám přišli zpříjemnit krásné odpoledne. Zahrát a zazpívat. Senioři se přidali, nálada byla výborná. Moc se nám to líbilo. Všem, kdo se podíleli na akci, moc děkujeme.“     pí. Neplechová, Prečanová, Mikudíková, Šerá, Pecinová
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KNIH
listopad 2016

Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk by touto cestou chtěla poděkovat paní Štěpánové za romantické knihy darované do čtenářského koutku a pro klienty domova pro seniory.
____________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ ZA ZDAŘILOU AKCI                                                                                                                srpen 2016

Paní Anděla Neplechová nás jménem svým a jménem paní Prečanové, Šeré, Pecinové a Mikudíkové požádala o zveřejnění následujícího poděkování:                                                                               “Poděkování za vzorně připravenou akci Den matek pracovníkům organizace Sociálních služeb, kteří nám akci připravili. Chtěla bych poděkovat paní Novosadové, která nám hrála na harmoniku písničky našeho mládí. Zpěvem ji doprovázela paní Anička Krejčová, která rozproudila náladu a senioři se přidali. Bylo to krásné odpoledne, děti ze školky nám předvedly svoje pásmo básniček a písniček. Všem moc děkujeme.”

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KNIH                                                                                                                            srpen 2016

Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk by touto cestou chtěla poděkovat paní Aleně Trnčíkové za sadu odborných příruček, které darovala Klubu práce s PC a internetem. Poděkování patří také paní Daně Tallové a paní Olze Procházkové za knihy darované do čtenářského koutku.

PODĚKOVÁNÍ ZA POSKYTNUTOU PÉČI                                                                                                       srpen 2016

Poděkování celému kolektivu pracovníků Domova seniorů Na Valech Šternberk. Kdo nezažil dlouhé a bolestné odcházení blízké osoby, neví, co pro nás znamenalo umístění tatínka, pana Miloslava Merty, na jeho poslední dny života do Domova seniorů se zdravotní službou Na Valech ve Šternberku. Starost o velmi vážně nemocného člověka vyžaduje 24 hodinovou nelehkou péči, ochotu a lásku k profesi. Musíme konstatovat, že pobyt tatínka, jak po stránce zdravotní, tak pečovatelské, byl z Vaší strany zajištěn na velmi vysoké úrovni. Ochota, úsměv a vysoké morální hodnoty a pracovní nasazení nejsou pro Váš tým pracovníků jen předepsaná slova na papíře, ale v plné míře se naplnily ve Vaší odvedené práci. Náš tatínek díky Vám mohl důstojně prožít konec svých dnů v milém a příjemném prostředí. Vaší práce si nesmírně vážíme a přejeme celému Vašemu kolektivu, aby se Vám dařilo. Nedá se slovy ani penězi vyjádřit vděk rodiny za Vaše služby. Za zesnulého tatínka, pana Miloslava Merty, velký dík! Zarmoucená manželka Anna s rodinou.

 

O NÁS

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kontaktní informace

Komenského 40  785 01 Šternberk
Telefon: 585 013 672
socialnisluzby@socialnisluzby.cz

IČO: 70939730
DIČ: CZ0070939730
číslo účtu: 27–4174770257/0100
ID datové schránky: ft9k74v

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

dnes, pátek 3. 12. 2021
jasno 2 °C -3 °C
sobota 4. 12. sněžení 1/-2 °C
neděle 5. 12. mírné sněžení 2/0 °C
pondělí 6. 12. mírné sněžení 0/-4 °C

Svátek

Svátek má Svatoslav

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den zdravotně postižených